Únor 1, 2022

Podmínky kurzů

Účastníci kurzu berou na vědomí, že se účastní na vlastní nebezpečí. Provozovatel kurzu není zodpovědný za škody na zdraví nebo majetku účastníků v průběhů výuky. Všichni účastníci kurzu musí dbát doporučení a rad instruktora. Instruktor má právo na změnu programu podle stavu vody a schopnosti účastníků. V případě zahraničního kurzu jsou účastníci povinni sjednat si vlastní pojištění zdravotních výloh do zahraničí v adekvátním rozsahu aktivit.

Platební podmínky

Platba kurzovného do 7 dnů po obdržení emailu s platebními informacemi. Úplná rezervace kurzu proběhne ihned po připsání kurzovného na účet. Storno poplatek více než 30 dní před začátkem kurzu 0%, méně než 30 dní před začátkem kurzu je 100% z kurzovného. V případě nekonání kurzu z důvodu nenaplnění účastníky nebo nízkého stavu vody, vám bude po dohodě poskytnutý náhradní termín, nebo vrácena celá částka kurzovného. Zájemce kurzu je oprávněn převést účast na kurzu na třetí osobu bez storno poplatku.

Cena kurzu zahrnuje: pronájem paddleboardového vybavení – paddleboard, pádlo, vesta, helma. Služby zkušeného instruktora, který vás bezpečně a pohodově provede celým kurzem. Praxí ověřenou metodikou vám pomůže k nejvyšší možné vámi dosažitelné úrovni pohybu ve stoje na řece.

Cena kurzu nezahrnuje: dopravu na místo konání, ubytování, stravu, pojištění.